about-us-banner

เราคือใคร

เรา คือแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริโภคและผู้ให้บริการเข้าด้วยกัน โดยสร้างบริการแบบครบวงจรเพื่อทำให้ชีวิตของลูกค้าง่ายขึ้น และขยายการขาย สำหรับผู้ขายในท้องถิ่น

 • ของตกแต่งบ้าน
 • สุขภาพและความงาม
 • บัตรกำนัลดิจิทัล
about-us-thai
offer-banner

สิ่งที่จะได้รับ

เรามีจุดมุ่งหมายในการอำนวยความสะดวก ขยายช่องทางการขาย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ พาร์ทเนอร์ทุกท่าน ด้วยแพลตฟอร์ม การซื้อขายออนไลน์ และเป็นตัวช่วยสำคัญ ในเรื่องของ Brand Visibility มากยิ่งขึ้น

delivery-flow-banner
signup-step-banner

ศูนย์การเรียนรู้ สำหรับผู้ขาย

 • ทำความเข้าใจกับศูนย์ผู้ขาย
 • เพิ่มโอกาสในการเปิดเคำสั่งขายครั้งแรก
 • พัฒนาร้านค้าให้มีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มยอดขายในระยะยาว
seller-banner

Clicky Seller Learning Center

 • Understand Seller Center
  • Increase The Chance of Opening The First Sale Order 
  • Develop an Efficient Store
  • Increase Sale in The Long Term