นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้


บริษัท คลิก ซิ จำกัด (“คลิก ซิ”) ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ www.clickzy.com และแอปพลิเคชัน Clickzy (“แพลตฟอร์ม”) ในวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบริการแก่ผู้ใช้งาน นโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ มีเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับทราบ และเข้าใจในความหมาย ประเภท และรูปแบบการใช้งานและการจัดการคุกกี้ของคลิก ซิ ทั้งนี้ คลิก ซิ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บคุกกี้บางประเภท เพื่อที่ทางคลิก ซิ จะสามารถพัฒนาการให้บริการของแพลตฟอร์มให้อำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานได้มากที่สุด

คุกกี้ (Cookies) คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ของผู้ใช้งานขณะที่กำลังเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของคลิก ซิ คุกกี้จะทำหน้าที่จดจำข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ โดยคุกกี้บางประเภทมีความสำคัญกับการทำงานของแพลตฟอร์ม ขณะที่คุกกี้บางประเภทใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการแยกแยะพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ โดยคุกกี้บางประเภทจะไม่ถูกจัดเก็บและหายไปอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ปิดการใช้งานแพลตฟอร์ม

ประเภทของคุกกี้

คุกกี้ที่จำเป็นต้องมี (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของแพลตฟอร์ม เพื่อให้แพลตฟอร์มทำงานได้อย่างเป็นปกติและต่อเนื่องอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างปลอดภัย เช่น การ Log In, การระบุตัวตน เป็นต้น อีกด้วย

คุกกี้เพื่อการวัดประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้งานในเชิงสถิติ เพื่อให้คลิก ซิ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาการทำงานของแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและเข้าถึงเนื้อหา สินค้า และบริการที่ต้องการได้อย่างสะดวกแม่นยำและรวดเร็ว

ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานปฏิเสธความยินยอมการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ คลิก ซิ จะไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาการทำงานของแพลตฟอร์มได้

คุกกี้เพื่อการใช้งาน (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้แพลตฟอร์มจดจำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งาน ข้อมูลการ Log In หรือการตั้งค่าตัวเลือกที่ถูกกำหนดไว้ เช่น ข้อมูลที่อยู่จัดส่งสินค้า การตั้งภาษาที่ใช้งาน เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งานเมื่อกลับมาเปิดใช้งานแพลตฟอร์มแต่ละครั้งโดยไม่ต้องคอยกรอกข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่

ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานปฏิเสธความยินยอมการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ ผู้ใช้งานอาจใช้งานแพลตฟอร์มได้ไม่สะดวก

คุกกี้เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกข้อมูลการตั้งค่าและพฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้งาน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายในโปรไฟล์ของผู้ใช้งานด้วย โดยทางคลิก ซิ จะใช้ข้อมูลจากคุกกี้นี้ในการปรับปรุงเนื้อหาและการแสดงผลต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับความสนใจของผู้ใช้งานให้มากที่สุด และหลีกเลี่ยงการแสดงผลเนื้อหาซ้ำซ้อนหรือไม่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานปฏิเสธความยินยอมการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ ผู้ใช้งานอาจได้รับการแสดงผลแบบทั่วไปและไม่ตรงกับความต้องการได้

การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third Party)

แพลตฟอร์มของคลิก ซิ อาจมีการใช้งานคุกกี้โดยบุคคลที่สาม หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่เป็นคู่ค้ากับทางคลิก ซิ ซึ่งทางคลิก ซิ ไม่สามารถควบคุมการจัดเก็บหรือการใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามได้ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่สาม (คลิกที่นี่) ถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามนั้น ซึ่งอาจมีเงื่อนไขและเนื้อหาที่แตกต่างออกไปจากนโยบายของคลิก ซิ

ระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน

  • คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies) จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานปิดการใช้งานเว็ปเบราว์เซอร์
  • คุกกี้แบบถาวร (Persistent Cookies) จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งานจนกว่าจะหมดอายุหรือถูกลบออก คุกกี้นี้จะบันทึกข้อมูลความสจใจของผู้ใช้งาน เพื่อให้การใช้งานแพลตฟอร์มครั้งต่อไปแสดงผลได้ตรงแม่นยำต่อความสนใจของผู้ใช้งานมากที่สุด

การตั้งค่าคุกกี้

ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าคุกกี้ได้ผ่านการตั้งค่าขณะใช้งานคลิก ซิ ผ่านเว็บบราวเซอร์ ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานเลือกปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ผู้ใช้งานใช้บริการแพลตฟอร์มของคลิก ซิ ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

ทางคลิก ซิ อาจมีการแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้เป็นปัจจุบันกับการให้บริการของคลิก ซิ อยู่เสมอ ซึ่งทางคลิก ซิ จะมีการระบุวันที่ที่มีการแก้ไขในหน้านโยบายนี้ และมีการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านช่องทางการแจ้งเตือนบนแพลตฟอร์ม

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัว (คลิกที่นี่) หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือต้องการร้องเรียน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ CONTACT@CLICKZY.COM