ติดตามคำสั่งซื้อ

การติดตามคำสั่งซื้อ


ติดตามง่ายๆ ด้วยหมายเลขคำสั่งซื้อ

ผู้ซื้อสินค้า/บริการสามารถติดตามสถานะของคำสั่งซื้อได้ง่าย ๆ เพียงคลิกที่ “ติดตามคำสั่งซื้อ” ที่แถบเมนูใกล้กับบัญชีของฉันบนหน้าเว็บไซต์หลัก จะแสดงกล่องให้กรอกหมายเลขคำสั่งซื้อ ซึ่งมีระบุไว้ในใบเสร็จทางอีเมล์ที่ผู้ซื้อได้แจ้งไว้

เมื่อกรอกหมายเลขคำสั่งซื้อเรียบร้อย แล้วคลิกปุ่ม “ติดตามคำสั่งซื้อ” ก็จะแสดงสถานะปัจจุบันของรายการซื้อนั้นให้ทราบ

เพียง Log In ก็ติดตามคำสั่งซื้อได้ในทุกขั้นตอน

ผู้ซื้อที่ล็อคอินเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคลิก ซิ สามารถติดตามสถานะของคำสั่งซื้อได้ว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนไหน เพียงเข้าไปที่ “บัญชีของฉัน” จากนั้นเลือก “My Purchase” ก็จะแสดงรายการสั่งซื้อทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้สั่งซื้อพร้อมบอกสถานะปัจจุบันของการซื้อนั้นในรูปแบบเส้น Timeline เช่น

กรณีการซื้อสินค้า จะแสดงสถานะดังต่อไปนี้

 • รอชำระเงิน: คำสั่งซื้ออยู่ในขั้นตอนรอชำระเงิน
 • กำลังเตรียมสินค้า: ร้านค้าหรือคลังสินค้ากำลังแพ็กสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่ง
 • รอจัดส่ง: สินค้าพร้อมจัดส่งแล้ว และรอทางร้านค้านำส่งบริษัทจัดส่ง
 • อยู่ระหว่างจัดส่ง: พัสดุกำลังเดินทาง กรณีนี้อาจนับรวมการแวะที่ศูนย์คัดแยกตามภูมิภาคด้วย ซึ้งขึ้นอยู่กับระยะทางในการจัดส่ง
 • ได้รับสินค้าแล้ว: สินค้าส่งถึงมือผู้รับเรียบร้อย

 

กรณีซื้อบริการ จะแสดงสถานะต่อไปนี้

 • รอชำระเงิน: คำสั่งซื้ออยู่ในขั้นตอนรอชำระเงิน
 • รอยืนยันวันนัดหมาย: บริการอยู่ระหว่างรอการยีนยันรับวันนัดหมายโดยผู้ให้บริการ
 • ยืนยันวันนัดหมายแล้ว: ผู้ให้บริการยืนยันรับวันนัดหมายเข้าให้บริการจากลูกค้าแล้ว
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ: กรณีที่งานให้บริการต้องใช้ระยะเวลานานกว่า 1 วัน เช่น งานปรับปรุงผนัง ตกแต่งสวน งานล้างสระว่ายน้ำ เป็นต้น คำสั่งซื้อจะยังอยู่ในสถานะนี้จนกว่าการให้บริการจะแล้วเสร็จทุกขั้นตอน
 • บริการเสร็จสิ้น: งานให้บริการเสร็จเสร็จทุกขั้นตอน และผู้ซื้อได้กดยืนยันยอมรับงานแล้ว

หมายเหตุ

 • กรณีที่เกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า ผู้ซื้อโปรดติดต่อทางผู้ร่วมค้ารายนั้นโดยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดก่อน หากเกินระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ได้รับสินค้า ผู้ซื้อสามารถติดต่อที่บริษัทผู้จัดส่งสินค้าโดยตรง หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าคลิก ซิ ที่ customercare_clickzy@clickzy.com เพื่อช่วยเร่งประสานงานการจัดส่งสินค้า