20240501-card-x-scb-1

เงื่อนไขการชำระแบบเต็มจำนวน

 1. สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ (แบบเต็มจำนวน) ผ่าน www.clickzy.com
 2. รับส่วนลด 100 บาท ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อคำสั่งซื้อ จำกัด 100 สิทธิ์ตลอดรายการ หลังหักส่วนลดทุกประเภท ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด (ต้องทำการ Log-in เข้าสู่ www.clickzy.com ก่อนการสั่งซื้อ)
 3. ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อกอินก่อนใช้รหัสโค้ดส่วนลดนี้
 4. สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 กันยายน 2567
 5. รหัสโค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับร้าน iStudio
 6. หากใส่สินค้าลงตะกร้า แต่ไม่ได้ชำระเงินตามที่กำหนด ราคาสินค้าจะกลับไปเป็นราคาปกติ
 7. รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าสั่งจองล่วงหน้า ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้, ไม่สามารถใช้ลดค่าบริการติดตั้ง หรือค่าบริการขนส่งได้, ไม่สามารถใช้ซื้อบัตรของขวัญทุกชนิด, และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง / การสั่งซื้อ / บัญชี E-MAIL
 8. กรณีมีการคืนสินค้าซึ่งทำให้ยอดซื้อรวมน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนด ลูกค้าจะต้องคืนส่วนลดเต็มจำนวน
 9. หากลูกค้ามีการกดสั่งซื้อสินค้าโดยใช้โค้ดส่วนลดนั้นๆ แล้ว และมีการยกเลิกคำสั่งซื้อภายหลัง CLICKZY ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนโค้ด/ คูปองส่วนลดดังกล่าว
 10. ทุกส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะ CLICKZY ช่องทางเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับช่องทางออนไลน์อื่นๆ หรือหน้าร้านได้
 11. การตีความในข้อกำหนดและเงื่อนไขใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของประเทศไทยที่ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ และอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทย โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาไทยนี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น หากมีข้อพิพาทในเนื้อหา หรือการตีความของข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือความไม่สอดคล้องกัน ความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาไทยกับภาษาอื่นๆ ให้ฉบับภาษาไทยมีผลบังคับใช้ และเป็นข้อสรุป หากเงื่อนไขและข้อกำหนดใด ถูกตัดสินหรือตีความให้เป็นโมฆะ ขัดกับกฎหมายหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่มีผลบังคับใช้ต่อไปโดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นโมฆะ ขัดกับกฎหมายหรือบังคับใช้มิได้นั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ / คืน / ยกเลิก / ชดเชยความเสียหายกรณีคูปองส่วนลด เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองส่วนลดเงินสด อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกรณีคูปองส่วนลดเงินสดอิเล็กทรอนิกส์หมดอายุ
 12. **บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
 13. **บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรกํานัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้**

เงื่อนไขและข้อกำหนดการผ่อนชำระสินค้า 

 1. สมาชิกบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับสิทธิ์ผ่อนชำระสินค้าแบบแบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0% รายเดือนนานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะสั่งซื้อผ่านช่องทาง Chat and Shop เท่านั้น
 2. สิทธิพิเศษระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 กันยายน 2567
 3. ทุกยอดการสั่งซื้อที่สามารถเลือกชำระเงินแบบผ่อนชำระได้ ต้องมียอดสุทธิดังนี้

    - ผ่อนนานสูงสุด 3 เดือน เมื่อมียอดการสั่งซื้อ 3,000 บาทขึ้นไป

    - ผ่อนนานสูงสุด 6 เดือน เมื่อมียอดการสั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป

    - ผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน เมื่อมียอดการสั่งซื้อ 8,000 บาทขึ้นไป

 1. การผ่อนชำระสินค้าสามารถผ่อนได้ตั้งแต่ 3, 6 และ 10 เดือน โดยจำนวนเงินและระยะเวลาขึ้นอยู่กับราคาสินค้า
 2. การผ่อนชำระสินค้าไม่สามารถใช้ได้กับสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการอื่นๆ
 3. การใช้บริการผ่อนชำระสินค้า ผู้ถือบัตรต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคารนั้นๆ ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระสินค้า โดยหากมีการยกเลิกการเป็นสมาชิก ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน ตามจำนวนเงินทั้งหมดที่คงค้างทันที
 4. กรณีที่ซื้อสินค้าด้วยวิธีผ่อนชำระสินค้า และดำเนินการชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้า และการยกเลิกรายการคำสั่งซื้อสินค้าทุกกรณี
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
20231110-clickzy-punpro-listpage-s1
20231110-clickzy-punpro-listpage-s2