• หน้าแรก
  • Clickbiz Tips
  • ปัจจัยสำคัญของการเลือกผู้รับเหมา ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ในทุกโครงการก่อสร้าง หากเลือกผู้รับเหมาดีงานก็จะเสร็จลุล่วง มีคุณภาพ และคุมงบประมาณได้ในจำนวนที่กำหนดไว้ แต่หากเลือกพลาด นอกจากโครงการจะไม่เสร็จตามเป้าแล้ว ยังอาจทำให้ต้องเสียทั้งเวลาและงบจนบานปลายได้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจึงเป็นส่วนสำคัญของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ และการเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเข้ามารับผิดชอบงานก่อสร้างจนเสร็จตามแผน ซึ่งก็มีปัจจัยสำคัญในการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจะตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาสักเจ้าหนึ่งเข้ามารับงาน ในบทความนี้เราจะพูดถึงปัจจัยสำคัญเหล่านี้ที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกผู้รับเหมาสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังต่อไปนี้


ปัจจัยสำคัญของการเลือกผู้รับเหมา ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้รับเหมา

ปัจจัยสำคัญประการแรกที่ต้องพิจารณาคือประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้รับเหมา ควรมองหาผู้รับเหมาที่มีประวัติที่สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ว่าสามารถดำเนินโครงการในลักษณะที่คล้ายคลึงกันจนสำเร็จ ซึ่งผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ที่ตรงและเกี่ยวข้องจะมีทักษะจะสามารถรับมือและจัดการกับปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างได้โดยไม่ปล่อยให้เกิดผลกระทบและความเสียหายหรือพยายามควบคุมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด


2. ชื่อเสียงของผู้รับเหมาและการอ้างอิงผลงานก่อนหน้า

ปัจจัยถัดกมาคือชื่อเสียงของผู้รับเหมา ซึ่งจะแสดงถึงความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพ การเลือกผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียงที่ดีในวงการจากการศึกษาประวัติการดำเนินโครงการก่อน ๆ หน้า อย่างละเอียด รวมถึงข้อมูลรีวิวจากลูกค้าเก่าในการอ้างอิง เพื่อดูความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงานและการรับผิดชอบของผู้รับเหมาที่จะทำงานออกมามีคุณภาพ และสำเร็จตามแผนที่กำหนดและจะไม่ทิ้งงานกลางคัน


3. ความมั่นคงทางการเงินของผู้รับเหมา

ความมั่นคงทางการเงินของผู้รับเหมาก็นับเป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน จึงควรให้แน่ใจว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยการประเมินสถานะทางการเงินของผู้รับเหมาโดยการสอบถามถึงงบการเงิน ประวัติเครดิต และเอกสารอ้างอิงจากสถาบันการเงิน ซึ่งผู้รับเหมาที่มีความมั่นคงทางการเงินจะสามารถจัดการต้นทุนโครงการ จ่ายเงินให้ผู้รับเหมาช่วงและซัพพลายเออร์ได้ทันที และหลีกเลี่ยงความล่าช้าหรือการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นได้

4. การรักษามาตรฐานของงานและการมีจรรยาบรรณ

ผู้รับเหมาที่ดีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการรับรองความถูกต้องตามกฎหมาย ความปลอดภัย และคุณภาพของโครงการ จึงควรตรวจสอบว่าผู้รับเหมาที่สนใจมีใบอนุญาตและใบรับรองที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับโครงการโดยเฉพาะ นอกจากนี้ควรยืนยันได้ว่าผู้รับเหมามีมาตรการและระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและรัดกุมและไม่เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุระหว่างการดำเนินการ


5. ทักษะในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น

การมีทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ๆ ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญของผู้รับเหมาในการดำเนินโครงการให้สำเร็จ จึงควรประเมินทักษะการสื่อสาร และความสามารถในการทำงานร่วมกับเราในฐานะเจ้าของโครงการ ทีมออกแบบ และภาคส่วนอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้โครงการดำเนินได้ตามแผนอย่างเป็นระบบและไม่เกิดข้อผิดพลาด โดยหากเทียบด้วยผลงานก่อน ๆ หน้าและการอ้างอิงจากลูกค้าเก่า ก็จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น


6. ต้นทุนและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน

แม้ว่าต้นทุนจะเป็นปัจจัยการพิจารณาที่สำคัญที่สุดแต่ก็ไม่ควรมองข้ามมูลค่าของโครงการ ควรหลีกเลี่ยงการเลือกผู้รับเหมาโดยพิจารณาจากราคาเสนอต่ำสุดเท่านั้น เนื่องจากอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานหรือนำไปสู่ต้นทุนที่ไม่คาดคิดตามมาได้ภายหลัง ให้ประเมินโครงสร้างราคาที่เสนอของผู้รับเหมา เงื่อนไขการชำระเงิน และมูลค่าโดยรวมที่แต่ละรายนำมาสู่โครงการแทน ซึ่งผู้รับเหมาที่เสนอราคาที่แข่งขันได้โดยไม่กระทบต่อคุณภาพควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


การเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมสำหรับในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาโครงการให้สำเร็จ เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ชื่อเสียง ความมั่นคงทางการเงิน การรักษามาตรฐาน ทักษาการประสานงาน และต้นทุน เราจะสามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลครบถ้วนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายโครงการของเราได้ โปรดคำนึงว่าการเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมคือการลงทุนเพื่อความสำเร็จของโครงการที่เราต้องการ จึงควรใช้เวลาและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบก่อนการตัดสินใจนั่นเอง


ที่ CLICKBIZ มีบริการในส่วนของ Project Bidding ผ่านแพลตฟอร์มของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับเหมาได้ร่วมประมูลอย่างโปร่งในในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง และช่วยให้เจ้าของโครงการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น สนใจร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ CLICKBIZ สมัครเพื่อใช้งานได้เลยเพียงคลิกซิ

ข้อแตกต่างระหว่า� ...

8 วิธีเลือกวัสดุก่ ...