20240701-cz-primary-landing-d
20240701-cz-primary-landing-m

1. ลดเพิ่ม 30%* ใส่โค้ด CZJL30 เมื่อช้อปขั้นต่ำ 12,777 บาท ลดสูงสุด 1,377 บาท, ลดเพิ่ม 25%* ใส่โค้ด CZJL25 เมื่อช้อปขั้นต่ำ 2,777 บาท ลดสูงสุด 377 บาท, ลดเพิ่ม 77 บาท ใส่โค้ด CZJL77 เมื่อช้อปขั้นต่ำ 777 บาท
2. คูปองใช้ได้เฉพาะร้านที่เข้าร่วมแคมเปญกับ PLATFORM เท่านั้น
3. รหัสโค้ด CZJL30, CZJL25, CZJL77 ไม่สามารถใช้ได้กับร้าน ISTUDIO
4. ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อกอินก่อนใช้รหัสโค้ดส่วนลดนี้
5. หากใส่สินค้าลงตะกร้า แต่ไม่ได้ชำระเงินตามที่กำหนด ราคาสินค้าจะกลับไปเป็นราคาปกติ
6. รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าสั่งจองล่วงหน้า ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้, ไม่สามารถใช้ลดค่าบริการติดตั้ง หรือค่าบริการขนส่งได้, ไม่สามารถใช้ซื้อบัตรของขวัญทุกชนิด, และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง / การสั่งซื้อ / บัญชี E-MAIL ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 1 ก.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2567

7. กรณีมีการคืนสินค้าซึ่งทำให้ยอดซื้อรวมน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนด ลูกค้าจะต้องคืนส่วนลดเต็มจำนวน
8. หากลูกค้ามีการกดสั่งซื้อสินค้าโดยใช้โค้ดส่วนลดนั้นๆแล้ว และมีการยกเลิกคำสั่งซื้อภายหลัง CLICKZY ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนโค้ด / คูปองส่วนลดดังกล่าว
9. ทุกส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะ CLICKZY ช่องทางเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับช่องทางออนไลน์อื่นๆ หรือหน้าร้านได้
10. การตีความในข้อกำหนดและเงื่อนไขใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของประเทศไทยที่ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ และอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทย โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาไทยนี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น หากมีข้อพิพาทในเนื้อหา หรือการตีความของข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือความไม่สอดคล้องกัน ความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาไทยกับภาษาอื่นๆ ให้ฉบับภาษาไทยมีผลบังคับใช้ และเป็นข้อสรุป หากเงื่อนไขและข้อกำหนดใด ถูกตัดสินหรือตีความให้เป็นโมฆะ ขัดกับกฎหมายหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่มีผลบังคับใช้ต่อไปโดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นโมฆะ ขัดกับกฎหมายหรือบังคับใช้มิได้นั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ / คืน / ยกเลิก / ชดเชยความเสียหายกรณีคูปองส่วนลด เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองส่วนลดเงินสด อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกรณีคูปองส่วนลดเงินสดอิเล็กทรอนิกส์หมดอายุ
11. **บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

20240701-cz-primary-landing-4
20240701-cz-primary-landing-5
20240701-cz-primary-landing-6

Partnership

Partnership